12improve

12improve

 when you want to improve we make it work !

* coaching aan business managers en executive leaders

* personal coaching als je (even) vast zit in je werk,
    relatie of leven

* coaching van business teams en sport teams

 ~  doelgericht
 ~  praktisch
 ~  gefocust
 
~  korte trajecten

OscarS_V-vingers-1.jpg

12improve 

Coaching is een methode om door eigen inzichten gedrag aan te leren dat je verder brengt en gelukkig maakt. Het is geen therapie en gericht op jouw leven nu. Een coach biedt je een andere kijk, de weg naar je diepere motieven en brengt boven wat jij echt wilt en kunt in jouw situatie. 

Coaching bij 12improve  begint met een kennismaking, meestal ongeveer een half uur.
Als jij of ik daarna niet verder willen worden er geen kosten berekend.

Na dit gesprek weten we waar jij mee zit, wat jij wilt aanpakken en wat globaal jouw coachvraag is. De coachvraag richt zich op het oplossen van
 een actueel probleem.
In een bepaalde setting loop je vast en vertoon je gedrag dat jou niet verder helpt.

Met de formulering van je coachvraag kan ik je helpen. Mensen die coaching nodig hebben zien vaak alleen hun problemen.
Als coach zal ik dat uit jou halen wat je nodig hebt om inzichten te krijgen en gedrag te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat je jouw probleem op een bij jou passende manier op lost en jij gelukkig bent.  

Bij de start van de coaching maken we een 'contract' gericht op de coachvraag en jouw doelen en daarin geef jij aan hoe we met elkaar omgaan. 


Mijn coaching kenmerkt zich door effectiviteit, doelgericht, praktisch, resultaat realiserend. En daardoor dus een korte doorlooptijd. 
 

What-is-sales-coaching-Timothy-Gallwey.png

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderings-mogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en mag niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stoornissen te verhelpen. Caoch is het Franse en later (rond 1500) Engelse woord voor een wagen om mensen te vervoeren.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Bij coaching worden de doelen vooraf bepaald ed coachee beslist daarover. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit, professionele bekwaamheid en positief gedrag van de coachee.

 

Kenmerkend is dat de coachee de coach uitgezoekt. In het coachingstraject begeleidt en monitort de caoch het leer- en-groei-proces, hij stelt vragen, gebruikt werkvormen waardoor de coachee zelfinzichten krijgt. De coachee maakt eigen keuzes en neemt zijn of haar beslissingen.

 

 

Oscar.jpg

 12improve actualiseert momenteel deze website.
 

 

12improve ~  E-mail: oscar@12improve.eu  ~  Telefoon: 06 - 1030 1474

 ~  Coaching  ~  Business Development    Organisation Improvement